• Tư vấn: 0969793308. Email: info@itrust.edu.vn

TÌM HIỂU CẤU TRÚC BÀI THI IELTS READING

Like và Share bài viết ngay nào!

Reading với 3 bài đọc và 40 câu hỏi trong thời gian 60 phút bao gồm cả thời gian chuyển câu trả lời ra phiếu trả lời. Hôm nay thầy sẽ giới thiệu tới các em cấu trúc và 7 dạng câu hỏi thường gặp trong bài thi IELTS reading.

Cấu trúc của một bài thi IELTS Reading như sau:

bài thi IELTS reading

Cấu trúc bài thi IELTS Reading

Số đáp án trả lời đúng Thang điểm
38, 39, 40 câu 9.0
      36, 37 câu 8.5
      34, 35 câu 8.0
31, 32, 33 câu 7.5
      29, 30 câu 7.0
      27, 28 câu 6.5
24, 25, 26 câu 6.0
      22, 23 câu 5.5
      20, 21 câu 5.0
17, 18, 19 câu 4.5
      15, 16 câu 4.0
12, 13, 14 câu 3.5
      10, 11 câu 3.0
       8 , 9   câu 2.5
 5,   6 , 7 câu 2.0
        3, 4 câu 1.5

Với 40 câu hỏi, điểm số bài thi IELTS Reading được chia theo số câu trả lời đúng như sau:

Do đó, để đạt được mốc điểm 6.5 bạn cần hoàn thành được 27/40 câu hỏi.

Thông thường, các dạng câu hỏi trong bài thi IELTS Reading được chia thành 7 nhóm cơ bản gồm:

Dạng 1. Match Headings

Dạng 2. Multiple choice

Dạng 3. Short answer

Dạng 4. Clarification

Dạng 5. Gap Filling

Dạng 6. Summary, Note, Table, Diagram labeling

Dạng 7. YNNG – TFNG

Có thể coi Reading là dạng dễ đạt điểm 6.5 nhất trong các phần thi bởi tất cả các thứ liên quan đến bài đều đã được bày sẵn trong tài liệu được phát cho người thi bao gồm các bài đọc, câu hỏi và cả các phương án để người thi lựa chọn .Người thi sẽ cảm thấy dễ nhằn hơn so với các phần Listening, Speaking hay Writing Task 2. Một dạng nữa cũng thường được coi là để cứu điểm là IELTS writing Task 1, khi tương tự, các số liệu, xu hướng đều nằm sẵn trong bài, chỉ đợi người thi chiết suất ra mà thôi.

Trong các phần tiếp theo, mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể từng lý thuyết làm bài thi IELTS Reading .