• Tư vấn: 0969793308. Email: info@itrust.edu.vn

Download kho từ vựng Speaking theo chủ đề

Like và Share bài viết ngay nào!

ITrust sưu tầm kho từ vựng Speaking theo chủ đề hữu ích nhất dành cho các bạn thi IELTS. Đây là các từ vựng Speaking hết sức quan trọng và cần thiết, chia theo các chủ đề thi từ dễ đến khó. Chúc các bạn ôn tập kỹ năng Speaking thành công!

16 chủ đề bao gồm:
1 -Books And Films
2 -Accommodation
3 -Work
4 -Town and City
5 -Technology
6 -Sport
7 -Relationship
8 -Physical Appearance
9 -Personallity
10 -Music
11 -Holiday
12 -Health
13 -Food
14 -Fashion and Clothes
15 -Education
16 -Business

từ vựng speaking 1

Nguồn: IELTS Share