• Tư vấn: 0969793308. Email: info@itrust.edu.vn

Đăng ký


Hin nay Hc vin Anh ng ITrust cung cp 4 khóa hc tiếng Anh giao tiếp theo l trình t cơ bn đến chuyên sâu:
1. Khóa Beautiful Pronunciation – Phát âm chun Anh M.
2. Khóa Best Speaker – Giao tiếp t tin.
3. Khóa Interview Master – Phng vn chuyên nghiệp.
4. Khóa IELTS Foundation Target 5.0

Các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin ở mẫu dưới đây, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

Hỗ trợ tư vấn khóa học: 0969 793 308 (Mr. Tân)