• Tư vấn: 0969793308. Email: info@itrust.edu.vn

Quy Luật Nhân Quả Và Sự Tái Sanh Luân Hồi Của Nghiệp Lực

Like và Share bài viết ngay nào!

Quy luật Nhân quả phát biểu rằng, mỗi kết quả trong cuộc sống của bạn đều có một nguyên nhân. Nó còn gọi là “quy luật sắt của vũ trụ”. Theo quy luật này, mọi thứ diễn ra đều có lý do, dù bạn có biết lý do đó hay không. Không có sự ngẫu nhiên nào. Chúng ta sống trong vũ trụ có kỷ luật, bị chi phối chặt chẽ bởi quy luật và sự hiểu biết này là trung tâm của các quy luật hay nguyên tắc khác.

Hỏi: Quy Luật nhân quả rất công bằng, ai làm thì người đó chịu. Vậy sao trên đời này chẳng thấy có cái gì là công bằng cả. Ví dụ: như người siêng năng học tập không chơi bời mà kết quả thi thì cứ thấp hơn những người chơi nhiều học ít. Tại sao vậy?

Ðáp: Quy Luật nhân quả rất công bằng, ai làm thì người đó chịu, nhưng chúng ta phải có đủ trí tuệ quán xét, chứ không nhìn một cách thông thường mà thấy được sự công bằng ấy.

Ví dụ: Như người siêng năng học tập không chơi bời mà khi kết quả thi thì cứ thấp hơn những người chơi nhiều học ít. Nếu nhìn thông thường thì chúng ta thấy luật nhân quả không công bằng, còn chúng ta nhìn suốt lý nhân quả thì mới thấy luật nhân quả không bỏ sót một hành động thiện ác nào mà ta đã tạo nhân trong hiện tại cũng như trong quá khứ.

quy-luat-nhan-qua

Quy Luật Nhân Quả Và Sự Tái Sanh Luân Hồi

Cho nên, quy luật nhân quả gồm có bốn góc độ nhìn:

– Thứ nhất: Nhân hiện tại quả hiện tại.

– Thứ hai: Nhân quá khứ quả hiện tại.

– Thứ ba: Nhân hiện tại quả tương lai.

– Thứ tư: Nhân người này quả người khác chịu do chùm nhân quả.