• Tư vấn: 0969793308. Email: info@itrust.edu.vn
chảy máu chất xám

CHẢY MÁU CHẤT XÁM ĐANG LÀM VIỆT NAM NGHÈO ĐI

Chảy máu chất xám đang trở thành một vấn đề nóng. Chảy máu chất xám phổ biến ở những nước kém phát triển và những nước đang phát triển. Đặc biệt, ở Việt Nam vấn đề này là nỗi trăn trở của rất nhiều người nhất là những du học sinh.

/ Đọc tiếp...
khởi nghiệp

Nếu bạn muốn khởi nghiệp thì hãy ném tấm bằng đại học đi

Hiện nay, hàng vạn sinh viên cử nhân tốt nghiệp ra trường không có việc làm. Đối với nhiều bạn sinh viên, họ chọn con đường khởi nghiệp. Tuy nhiên mọi thứ không hề đơn giản như dự định. Khởi nghiệp đòi hỏi ở bạn sữ nỡ lực và tính toán kỹ càng.

/ Đọc tiếp...