• Tư vấn: 0969793308. Email: info@itrust.edu.vn

ÁP DỤNG QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG CUỘC SỐNG

Like và Share bài viết ngay nào!

ITrust muốn giới thiệu tới các bạn cách áp dụng nghệ thuật quản trị kinh doanh trong cuộc sống. Bạn thân mến! Có ban cấp độ quản trị là: Quản trị quốc gia, quản trị doanh nghiệp, quản trị cuộc đời. Trong đó có hai loại quản trị mà chúng ta thường gặp là quản trị doanh nghiệp(hay quản trị kinh doanh); và quản trị cuộc đời(hay quản trị cá nhân). Tất cả mọi thực thể đều được cấu thành hay bắt nguồn từ những thành phần nhỏ nhất. Do đó, để bạn có thể lãnh đạo và gây ảnh hưởng tới người khác, trước tiên bạn cần quản trị được chính bản thân mình. Khi bạn làm chủ được bản thân, bạn sẽ nêu gương và gây ảnh hưởng lên nhiều người.

quản trị kinh doanh

Đây là quy trình áp dụng nghệ thuật quản trị kinh doanh trong quản trị cuộc đời:

  • Core value=> Mission=>Vision=> Objectives=> Decision making=> Plan=> Strategy=> Take Action=> Motivation( leading) => Controlling ( Reviewing and gain experience)

Giá trị cốt lõi ( Tại sao tôi sống?) => Sứ mệnh ( Sống để làm gì?) => Tầm nhìn ( Cuộc đời mình sẽ đi đến đâu? -định hướng) => Lập mục tiêu ( Phải đạt được cái gì để có thành công, hạnh phúc) => Ra quyết định ( Quyết tâm thay đổi) => Lên kế hoạch ( phác thảo sơ lược đường đi) => Chiến lược ( Chi tiết cách thực hiện, đánh giá trong ngoài; lên phương án đối phó trở ngại ) => Bắt tay hành động ( Tổ chức lại cuộc sống, thiết lập mối quan hệ) => Tạo động lực ( Làm thế nào để không bỏ cuộc, làm liên tục và luôn lạc quan)=> Kiểm tra ( Xem xét lại thành quả hay thất bại, rút kinh nghiệm).

Để có cuộc sống thành công, hạnh phúc bạn cần phải đi qua quy trình này. Trong những bài chia sẻ tiếp theo ITrust sẽ giới thiệu kỹ hơn tới bạn cách ứng dụng nghệ thuật quản trị kinh doanh để cân bằng cuộc sống.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

  •  TA MINH TAN SPEAKER ENGLISH YOUTUBE VIDEOS

Writer: Tạ Minh Tân