• Tư vấn: 0969793308. Email: info@itrust.edu.vn

ĐỘT PHÁ KỸ NĂNG WRITING VÀ SPEAKING IELTS VỚI SYNONYMS

Like và Share bài viết ngay nào!

Sử dụng synonyms trong kỹ năng Writing và Speaking IELTS sẽ giúp các bạn đạt điểm cao. Khi chúng ta nhận đề IELTS Writing , sẽ có một số từ khóa trong câu hỏi và đầu tiên chúng ta cần gạch chân ngay những từ khóa này. Sau đó chúng ta sẽ paraphrase lại yêu cầu đề bài trong phần mở bài bằng cách chuyển cấu trúc và sử dụng synonyms.

Ví dụ, nếu câu hỏi yêu cầu chúng ta Máy tính đang được sử dụng ngày càng nhiều trong giáo dục. Bạn có đồng ý không? Chúng ta sẽ phải sử dụng những từ máy tính giáo dục nhiều lần trong câu trả lời. Chúng ta có thể sử dụng những từ  Công nghệ thông tin, máy tính xách tay hoặc iPad thay vì chỉ lặp đi lặp lại từ máy tính.

Cuối cùng, chúng ta có thể sử dụng từ đồng nghĩa để thể hiện chúng ta có một vốn từ vựng rộng rãi. Nếu bạn lặp lại cùng một từ khóa nhiều lần, người chấm sẽ cho rằng bạn không biết cách nào khác để bày tỏ những lời nói và kết luận bạn có một vốn từ vựng hẹp.

Sự nguy hiểm khi sử dụng synonyms

Điều nguy hiểm về từ đồng nghĩa là những người sử dụng chúng không đúng cách hoặc cố gắng quá khó khăn và buộc họ vào bài luận của mình. Khi sử dụng một từ đồng nghĩa đầu tiên chúng ta cần phải suy nghĩ về ý nghĩa. Ý nghĩa nên được chính xác như nhau. Tôi không khuyến khích học sinh sử dụng từ đồng nghĩa có nghĩa là “gần giống” vì nó thường dẫn đến những sai lầm.

Sử dụng synonyms là một trong những cách giúp bài làm của bạn academic và ghi điểm vocabulary với giám khảo. Thay vì sử dụng các từ ngữ thông dụng như: good, helpful, ideal … bạn có thể sử dụng các synonyms để ghi điểm từ vựng cho bài Speaking hoặc Writing.

Các synonyms được sử dụng để nâng cao kỹ năng writing

kỹ năng writing